Month: November 2019

Bronze GameDev Achievements

I POZIOM Wyświetlanie treści w konsoli Tworzenie obiektów Empty, Sprite Importowanie Assetów i Paczek Tworzenie skryptów, dodawanie komponentów Rigidbody2D i Collider2D. Znajomość podstawowych typów zmiennych i umiejętność ich użycia (int, float, double, string) Tworzenie losowej liczby Stosowanie inkrementacji i dekrementacji Tworzenie wyrażeń tekstowych za pomocą konkatenacji Stosowanie Sorting Layer II POZIOM Umiejętności z poziomu I …

Bronze GameDev Achievements Read More »

Moving an object by Force

There are many ways to move an object. Today, we will look into on how to move an object that has Rigidbody component attached by using AddForce method. Create a Plane and a Sphere. Add a Rigidbody component to the sphere, create and attach a script to the sphere as well.

Singleton

Singleton allows us to create one, single instance of an object. This approach let us communicate with singleton’s class elements more easily. We can create a singleton for a class that we are sure that won’t be instantiated more than once. A good example for a singleton will be a GameManager script.   Now, in …

Singleton Read More »

Scroll to Top